Konsultuppdrag

Mely Moberg Ackebo
åtar sig konsultuppdrag som idégivare, bollplank, projektledare och kontaktskapare både för det mindre och det större företaget, den offentliga verksamheten, organisationen eller föreningen.
Mentorprogramm

Vägen in i Sverige, Internet cafe, goda mötet mellan yngre generation och äldre generation.
Ring: 070-6662143 Email: info@mely.se