Föreläsningar & Coaching

Välkommen

Jag heter Mely Moberg Ackebo och är föreläsare, jobbcoach, fadder, mentor, konsult och författare. Jag bor i Örebro och kom till Sverige för 33 år sedan. Jag är född i Peru där jag som personalchef arbetade mycket med rekrytering. Jag har också erfarenhet av många olika jobb som jag haft i Sverige.

Coaching och mentorskap

Jag åtar mig konsultuppdrag som mentor, coach, idégivare, bollplank, projektledare och kontaktskapare både för det mindre och det större företaget, den offentliga verksamheten, organisationen eller föreningen och på individnivån.

Föreläsare

Jag har ett mycket stort kontaktnät bland invandrare, men även inom näringsliv och offentlig verksamhet och jobbar med många idéella engagemang, bl a inom Röda Korset och Rotary. Nästan alltid handlar det om att jag hjälper invandrare att integreras i det svenska samhället och med att få jobb. Jag har fått flera utmärkelser för mina insatser för invandrare, kvinnor och företagande. I mig möter du mycket inspirerande föreläsare.

Oavsett om det handlar om en förening, organisation, ett företag eller offentlig verksamhet anpassar jag mina inspirerande föredrag till både små och stora grupper.

REFERENSER

Mina uppdragsgivare är: Företag, offentlig verksamhet, organisationer, föreningar och individer

Referenser & uppdragsgivare

Övriga referenser & uppdragsgivare